انواع تمرینات برای غلبه طرفی

1- لوله كردن یا سوراخ كاغذ و نگاه كردن به اشیا از داخل آن.

2- تعقیب چشم

3- پا زدن به اشیا  روی  زمین

4- بازی  مداد و كاغذ با انگشتان

5- قرار دادن پنبه در گوش و گفتن كلمات و جملات و تكرار آن توسط كودك
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()