حركت‌های ظریف كه شامل حركت‌های مربوط به عضله‌های دست و انگشتان می‌شود. اغلب نیاز به پردازش بینایی اطلاعات دارد تا هدایت‌گر انگشتان در طول حركت باشند. فعالیت‌هایی مانند:

انواع تمرینات حركتی ظریف

1- نخ كردن سوزن.

2- برداشتن اشیا با موچین یا با دو انگشت

3- بستن و باز كردن دكمه و زیپ لباس

4- گره زدن وباز كردن بند كفش

5- حمل زنگوله با راه رفتن سریع بدون صدا.

6- نخ كردن انواع مهره‌های رنگی و مختلف (از مهره‌هی درشت سپس ریز)

7- برش اشكال مختلف با قیچی و چسپاندن آن روی كاغذ دیگر

8- پیچاندن نخ دور قرقره یا چوبی یا مدادی.

9- باز و بسته كردن پیچ و مهره

10- بازی توپ با راكت.

11- گرفتن و انداختن توپ.

12- بازی با بادكنك

13- حباب سازی

14- بازی كردن انگشتان با قلم یا توپ یا مهره‌ها

15- راه رفتن با یك قاشق و توپ كه تو دهنش می‌گذارد.

16- قوی كردن عضلات دست با مچاله كردن كاغذ.

17- نمونه سازی (استفاده از چوب كبریت،مقوا یا ظروف نایلونی )

18- كشیدن خط با مداد روی كاغذ ابتدا بی‌هدف سپس هدایت شده (اشكال هندسی).

19- جهت یابی‌ها (بالا، پایین، زیر ...)

20- حركت انگشت بین دو خط‌كش یا طناب.

21- بین دو خط موازی یا منحنی خطی رسم كند.

22- دوختن.

23- حركات مختلف بدن كودك با استفاده از حركات مربی كه روبروی او قرار دارد

24- تا كردن كاغذ

25- استفاده از انواع مازها

26- دست ورزی ( رها كردن وگرفتن مداد، كاغذ یا خط‌كش)

27- مخلوط لوبیا و نخود و جدا كرد آن‌ها در دو ظرف

28- روش‌های فرنالد

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()