یكی از انواع تمرینات غلبه طرفی می‌باشد.

تمرین حركات چشم

1- باز آموزی تعقیب چشمی (مداد را به صورت افقی، عمودی یا مورب  و... می‌چرخانیم)

2- توپ متحرك با استفاده از غلطك روی زمین، بند یا طناب

3- تمركز سریع (توجه به یك چیز، سپس چیز دیگر)

4- ردیابی با چشم (مسیر بر روی كاغذ با مداد رنگی، سپس با انگشت و در ادامه با چشم)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()