اگر كودكی با انتقاد زندگی كند،               یاد می گیرد كه محكوم كند.

اگر كودكی با خصومت زندگی كند،           یاد می گیرد كه بجنگد.

اگر كودكی با تمسخر زندگی كند،            یاد می گیرد كه شرمزده باشد.

اگر كودكی با خجالت زندگی كند،             یاد می گیرد كه احساس گناه كند.

اگر كودكی با بردباری زندگی كند،             یاد می گیرد كه صبور باشد.

اگر كودكی با تشویق زندگی كند،             یاد می گیرد كه احساس اطمینان كند.

اگر كودكی با تمجید زندگی كند،               یاد می گیرد كه قدردانی كند.

اگر كودكی با انصاف زندگی كند،               یاد می گیرد كه عادل باشد.

اگر كودكی با امنیت زندگی كند،               یاد می گیرد كه ایمان داشته باشد.

اگر كودكی با تایید زندگی كند،                 یاد می گیرد كه خودش را دوست داشته باشد.

اگر كودكی با پذیرش و دوستی زندگی كند، یاد می گیرد كه دوست داشتن را در دنیا پیدا كند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()