ممكن است تمامی واژه‌ها را بداند اما به خاطر مشكلات تنفسی یا تنفس ناموزون قادر به تلفظ صحیح و كامل نباشد.

1) در حالی كه به پشت خوابیده یا به حالت نشسته انقباض و انبساط سینه را حس كند.

2) نفس آرام و عمیق با ورود هوا به ریه و خروج آن از دهان.

3) در برابر آینه یا شیشه تمام هوای شش را خارج كند.

4) با فوت كردن گرد و خاك میز را پاك كند. بادكنكی را باد كند.

5) یك توپ تخم مرغی را با فوت كردن به جهات مختلف حركت دهد.

6) از سازدهنی صدا ایجاد كند.

7) سعی كند شمع روشنی را با فوت كردن به حالت خمیده نگه دارد.

8) صداهایی مثل "م"و"ن" به صورتی كشیده ایجاد كند سپس نفس را متوقف كند.

9) با صدا و آهنگ‌های مختلف سوت بزند.

10) آب ظرفی را با استفاده از شلنگ كولر یا نی به داخل ظرف دیگری به وسیله فوت كردن بریزد.

11)عمل بازدم را آهسته و آرام انجام دهد.

12) بیرون و خارج كردن زبان با فرمان ما.

13) باز و بسته كردن دهان با فرمان ما.

14) فك پایینی را به جهات مختلف حركت دهد.

15) عمل جویدن با صدا و بی‌صدا انجام دهد.

16) زبانش را در داخل دهان به جهات مختلف حركت دهد.

17) زبانش را در بیرون از دهان به جهات مختف حركت دهد.

18) شمارش دندان‌ها با استفاده از نوك زبان.

19) حركت زبان به صورت دایره‌وار و بیضی در حالی كه به دندانش برخورد نكند.

20) لب‌هایش را با فرمان ما به هم فشار دهد و به فرمان ما رها كند.

21) فقط با استفاده از صدای بازدم، آهنگی را تقلید كند.    

 (مصطفی تبریزی،  كتاب درمان اختلالات خواندن و دیکته)

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()