حمید عباسی مدیر مرکز اختلالات یادگیری جوانرود


یكی از مشكل‌های شایع در مدارس اختلال دست‌نویسی است. این دانش‌آموزان علی‌رغم تذكرهای مكرر آموزگار نمی‌توانند خوانا و یكنواخت بویسند،

حروف را به خوبی شكل نمی‌دهند، حروف را روی خط نمی‌نویسند، اندازه حروف را نسبت به هم رعایت نمی‌كنند، حروف را بسیار فشرده می‌نویسند و یا این كه فاصله‌گذاری بین كلمات بسیار ناهماهنگ است به طوری كه نمی‌توان تشخیص داد در كجا یك كلمه تمام می‌شود و از كجا كلمه بعدی شروع می‌شود.

نتیجه‌ای كه حاصل می‌شود این است كه نوشته آن‌ها را اغلب یا به سختی می‌توان خواند و یا تقریبا غیر قابل خواندن است، حتی اگر متن آن‌ها غلط املایی نداشته باشد. برای حل مشكل این كودكان نیاز به رویكردهای درمانی خاصی وجود دارد به همین جهت این دانش‌آموزان اغلب برای درمان به مراكز یادگیری ارجاع داده می‌شوند.

دست‌نویسی یا خط، ملموس‌ترین صورت مهارت‌های ارتباطی است چون هم می‌توان مستقیما دید، ارزیابی كرد و می‌توان به این صورت تعریف كرد: توانایی كپی برداری از روی حروف و اعداد به صورت خوانا و در مدت زمان معین.

نشانه‌های اختلال در دست نویسی:
1- ناخوانا بودن علی‌رغم داشتن زمان مناسب و نیز توجه كافی.
2-
بی‌ثباتی: اندازه حروف در نوشته یكسان نیست، شیب نوشته یكسان نیست.
3-
جا انداختن بعضی از حروف و كلمات.
4-
بی‌ثباتی در رعایت محدوده های كاغذ و خطوط.
5-
بی‌ثباتی در فاصله بین حروف و كلمات.
6-
گرفتن غیرعادی قلم به خصوص گرفتن نوك انتهایی قلم، نگه داشتن شست روی دو انگشت دیگر و نوشتن از دو مچ دست (یعنی مچ دست در هنگام نوشتن ثابت نباشد و حركت كند)
7-
وضعیت غیرعادی مچ دست، بدن یا كاغذ.
8-
پایین بودن سرعت نوشتن و یا تلاش بسیار زیاد برای نوشتن.

پیامدهای مشكل نوشتن:

اختلال در نوشتن تأثیرهای بسیار بدی بر پیشرفت آموزشی دانش‌آموزان در مدرسه و متعاقب آن در بزرگسالی و شغل او خواهد داشت. معمولا زمانی را كه مجبور به تمركز بر جنبه‌های مكانیكی عمل نوشتن هستند قادر به تمركز بر محتوای اطلاعات نبوده و این اختلال سبب افت تحصیلی و كاهش سرعت یادگیری آنان می‌شود. در واقع نوشتن تكلیفی پیچیده است كه رشد آن به سال‌ها تمرین نیاز دارد.

1- معلمان احتمالا به تكلیف‌هایی كه از نظر دست‌نویسی ضعیف هستند حتی اگر از نظر محتوا ضعیف نباشند نمره‌های كمتری می‌دهند.

2- كندی دانش‌آموز در دست‌نویسی باعث كاهش كیفیت و نیز روانی انشا نویسی خواهد شد.

3- این دانش‌آموزان تكلیف‌های خود را دیرتر از بقیه همسالانشان تمام می كنند.

4- یادداشت برداری در كلاس برای دانش‌آموز مشكل است و پس از آن هم در خواندن این یادداشت‌ها مشكل پیدا می‌كنند.

5- دانش‌آموزی كه در حال جدال با دست‌نویسی است در فرایندهای عالی‌تر نوشتن مثل برنامه‌ریزی و دستور زبان با شكست مواجه خواهد شد.

6- دانش‌آموز از نوشتن بیزار شده و در نهایت پیشرفت دانش‌آموز در نوشتن توقف می‌شود.

برخی از فعالیت‌ها جهت ارتقا آمادگی دست‌نویسی:

1- استفاده از انواع فرم‌های فراستیك.

2- مهارت ادراك حركتی.

3- مهارت غلبه طرفی.

4- مهارت دیداری و ...

منابع:فاطمه هداوندخانی، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 72، آذر 86 ص14

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()