انواع تمرینات برای فهم واژه‌ها، جمله‌ها، عبارات و متن

1) درمانگـر اشیاء مختلف را در اختیارش قـرار می‌دهد و از او می‌خواهد آن‌ها را طبقه‌بندی كند. 

2) درمانگر شكل‌ها و اندازه‌های مختلفی را در اختیارش قرار می‌دهد تا آن‌ها را با هم مقایسه كند.

3) درمانگر وضعیت‌های مختلف زیر، رو، پشت، بالا، پایین، جلو، عقب، بلند، كوتاه، كلفت، نازك، پهن، دراز و ... را به وی آموزش می‌دهد.

4) درمانگر زمان‌ها را مثل ظهر، صبح، شب، دیر، زود، گذشته، حال و آینده را به او تفهیم می‌كند.

5) از دانش‌آموز می‌خواهد متنی را بخواند و برای آن عنوان مناسبی انتخاب كند.

6)از دانش‌آموز می‌خواهد متنی را بخواند و با بیان یك عبارت،پیام اصلی متن را بیان كند.

7) درمانگر تصویرهایی كه مربوط به یك داستان است تهیه كرده و آنگاه تصاویر را درهم كرده از دانش‌آموز می‌خواهد تصویرها را به ترتیب وقوع داستان و منظم كنار هم قرار دهد.

8) چند كارت مقوایی تهیه شده و روی هر كدام كلمه‌ای نوشته می‌شود. سپس كار‌ت‌ها را در هم كرده و از دانش‌آموز می‌خواهیم كارت‌های كلمات را كنار هم بگذارد تا جمله منظم و كامل شود.

9) چند كارت مقوایی تهیه شده و روی هر كدام جمله‌ای از یك عبارت انتخاب شده نوشته می‌شود. سپس كار‌ت‌ها را در هم كرده و از دانش‌آموز می‌خواهیم كارت‌های جملات را كنار هم بگذارد تا عبارت منظم و كامل شود.

10) از دانش‌آموز می‌خواهیم بدون چرخاندن سر، چشم خود را روی صفحه به شكل افقی و عمودی و همچنین به شكل مورب، از بالا به پایین و از پایین به بالا، از چپ به راست و از راست به چپ، دایره‌وار وب یضی‌وار حركت دهد.

مصطفی تبریزی،  كتاب درمان اختلالات خواندن و دیکته http://up.faclip.ir/pictures/7a331d138b7f066d5225f693c94275cc.jpg

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 دی 1389    | توسط: مركز اختلالات یادگیری جوانرود    |    |
نظرات()